click here for English version

Wyjazd do Peru AYA Kwiecień 2019

04 kwietnia 2019 , godz. 20:00

Informacja o wydarzeniu została dodana przez użytkownika miro.pl.

English version below 

Organizujemy wyjazdy do Inca Shipiba i Matyldy , szamanki która prowadzi centrum poniewaz pomogla nam , naszej rodzinie .
Matylda pracuje z Ayahuascą od kilkudziesięciu lat w tradycyjny sposób plemienia Shipibo .
Podczas wyjazdy głównie , będzięmy koncentrować się na medycznej stronie pracy ale również będzie też czas na zwiedzanie Peru oraz poznawanie kultury Indian Shipibo . 
Wyjazd na początku kwietnia .
Wyjazdy trwają około 14 dni w zależności jak ustali grupa .
W koszt wyjazdu ujęte jest :
- około 14 noclegów . a w tym :
" około 3 noclegów w Iquitos
" około 11 dniowy pobyt w Centrum Inca Shipiba
- pełne wyżywienie w dżungli 
- noclegi w centrum w domkach 1 lub 2 osobowych 
- 3 ceremonie Ayahuasci
- aplikacja Kambo 
- ok 10 kąpieli leczniczych 
- 6 miniceremonii polaczonych z piciem wywarów z roślin leczniczych
- rytuały i uzdrawianie takie jak masaże , sauny itd w zalezności od decyzji szamanki
- 2 lokalne wyciezki wzdłuż rzeki Maranon ( nad wodospad , oraz do miejscowości Nauta )
- zwiedzanie Iquitos
- wycieczka łodzią po Amazonce lub Maranon na Wyspę Mąłp lub Wyspę Motyli 
- transport z Iquitos do Nauty i z powrotem ( tuki-tuki nie są wliczone ) 
Podczas pobytu będzie możliwość Dietowania Rośłin Nauczycieli za niewielką dopłatą .
Poza tym cały czas będzie możliwość kontaktu i pracy z szamanką oraz jej rodziną , ponieważ oni zbudowali ten ośrodek i tam też mieszkają 
Koszt wyjazdu to 700 funtów ( 150 f depozytu , reszta w dolarach na miejscu w dniu przyjazdu ) .
Dokładny termin ustalimy wspólnie , termin który będzie pasowął większości grupy .
Kontakt w sprawie wyjazdu poprzez maila : 
medicinaaya@gmail.com

We organize trips to Inca Shipiba and Matylda, a shaman who runs the center because she helped us and our family.
Matylda has been working with Ayahuasca for several decades in the traditional way of the Shipibo tribe.
During the trips mainly, we will focus on the medical side of the work but also will be the time to visit Peru and learn about the culture of the Indian Shipibo.
We are going to Peru in the beginning of April .
The trips last about 14 days 
The cost of the trip includes:
- about 14 nights
- about 3 nights in Iquitos
- about 11 days stay at the Inca Shipiba Center
- full board in the jungle
- accommodation in the center in 1 or 2-person cottages
- 3 Ayahuasca ceremonies
- Kambo application
- about 10 healing baths
- 6 miniceremonies with drinking from medicinal plants
- rituals and healing such as massages, saunas, etc. depending on the decision of the shaman
- 2 local wipers along the Maranon River (above the waterfall, and Nauta)
- visiting Iquitos
- boat trip on the Amazon or Maranon to the Island of Młyp or Wyspa Butterfly
- transport from Iquitos to Nauta and back (tuki-tuki are not included)
During the stay there will be the option of Dietary Teachers' Diet for a small extra charge.
In addition, all the time will be able to contact and work with the shaman and her family, because they built this center and live there
The cost of the trip is 700 pounds (150 f deposit, the rest in dollars on the day on arrival).
We will set the exact date together, the date which will fit most of the group.
Contact regarding the trip via e-mail:
medicinaaya@gmail.com

Plakat imprezy
powrót do strony głównej
  • Dowiedziałeś się o ciekawym wydarzeniu?
  • Jesteś organizatorem imprezy?
Dodaj nowe wydarzenie!