click here for English version

Karta CIS

 1. CIS - Construction Industry Scheme
 2. Kartę CIS musz posiadać osoby, które chc pracować w sektorze budowlanym.
  Posiadajc kartę CIS, jest się na statusie samozatrudnionego (self-employed). Oznacza to, że pracodawca nie jest zobowizany płacić za okres wakacyjny, a także chorobowego. Pracodawca jednak będzie odcigał podatek (tax) i National Insurance Contribution z pensji, a każdego miesica otrzymuje się potwierdzenie odcignięcia podatku.
  Należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu. Stanowi one dowód opłacenia (za nas) podatku i przy zeznaniu rocznym będziemy się rozliczać z HM Revenue & Customs za pomocą tych voucherów.

  Posiadanie karty CIS nie oznacza, że dla każdego zleceniodawcy (contractor) będziesz pracować jako self-employed. Jeżeli pracujesz jako employee (zatrudniony), będziesz podlegać systemowi PAYE (Pay As You Earn - w którym pracodawcy zobowiązani są do rozliczenia podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego od dochodów swoich pracowników. Kwota potrącana jest na podstawie tabel i kodu, który informuje do jakiej ulgi pracownik jest uprawniony).
  Karta CIS jest to ważny dokument, w przypadku jej zgubienia i kradzieży natychmiast zgłoś ten fakt do swojego Inland Revenue.

  Twój status, self-emloyed czy employee, zależy od warunków kontraktu.

 3. Tax Certificate
 4. Jeżeli uda nam się uzyskać Tax Certificate (trzeba spełniać odpowiednie warunki), wtedy pracodawca nie będzie nam potrącał podatku z naszego wynagrodzenia Znaczy to również, że będzie trzeba rozliczyć się z rocznego dochodu i złożyć oświadczenie podatkowe.
  Jeżeli próg podatkowy nie został przekroczony, można starać się o zwrot podatku.

  Uzyskanie Tax Certificate uzależnione jest od przejścia trzech testów w Urzędzie Podatkowym:

  • Business test - sprawdzenie jak funkcjonuje nasz biznes, czy wszystkie nasze transakcje przechodzą przez nasze konto bankowe, czy odpowiednio przechowujemy i prowadzimy dokumentację.
  • Compliance test - sprawdzenie naszych rozliczeń podatkowych ( czy były terminowe, czy nie zalegamy z jakimiś płatnościami, czy opłacamy na czas składki za naszych pracowników.
  • Turnover test - sprawdzenie jaki jest nasz przychód po potrąceniu kosztów materiału.

  Aby ubiegać się o Tax Certificate musimy już przez jakiś czas prowadzić biznes i przekonać Urząd Podatkowy, że nie mamy problemów z rozliczeniami podatkowymi.

 5. Rodzaje kart CIS
  • CIS4(P) - Permanent Registration Card. (permanent-stała)
  • Co potrzebujemy:

   • zdjęcie
   • numer ubezpieczenia czyli NIN%
   • dwa dowody tożsamości, jedno ze zdjęciem, a drugie jako potwierdzenie naszego adresu zamieszkania

   Karta ta zawiera imię i nazwisko podwykonawcy, zdjęcie, numer ubezpieczenia i podpis właściciela. Nie widnieje na niej data ważności.

  • CIS4(T) - Temporary Registration Card. (temporary-tymczasowa)
  • Jeżeli nie posiada się National Insurance Number to można otrzymać roczną kartę CIS4(T).

   Co potrzebujemy:

   • zdjęcie
   • dwa dowody tożsamości, jedno ze zdjęciem, a drugie jako potwierdzenie naszego adresu zamieszkania

   Karta ta zawiera imię i nazwisko podwykonawcy, zdjęcie, podpis właściciela oraz datę ważności. W ciągu roku powinien się postarać o uzyskanie National Insurance Number. W momencie uzyskania tego numeru można rozpocząć starania o stałą kartę CIS4(P).

  • CIS 5
  • CIS 5(Partner)
  • CIS 6

  Ostatnie trzy dotyczą przedsiębiorstw, dlatego nie są opisane.

 6. Rodzaje Voucher
 7. Są trzy rodzaje vouchers:

  • CIS23
  • Dwu częściowy voucher brutto (CGPV) dla przedsiębiorstw używających CIS5 oraz CIS5(Partner)

  • CIS24
  • Trzy częściowy voucher brutto dla podwykonawców (GPV) z certyfikatem (CIS6).

  • CIS25
  • Trzy częściowy voucher netto (TPV) dla posiadaczy CIS4.

   • górna część powinna zostać wysłana do urzędu podatkowego
   • środkową część powinniśmy otrzymać my
   • dolna zostaje u kontraktora jako dowód pobranych zaliczek na konto podatku i ubezpieczenia.
   • Każdy voucher CIS25 powinien zawierać własny numer seryjny, numer podatkowy kontraktora i nasz, National Insurance Number, datę, za jaki miesiąc podatek został uiszczony, płatność (z wliczonym podatkiem), kwotę podatku, nazwisko kontraktora, nasze nazwisko i adres, a także podpis kontraktora.

 8. Gdzie się ubiegać?
 9. Musisz się udać do twojego najbliższego biura Inland Revenue po aplikacje. Musisz się udać do twojego najbliższego biura Inland Revenue po aplikacje.

 10. Często zadawane pytania - FAQ
  • Posiadam CIS4, mój zleceniodawca potrącił podatek z tego co mi zapłacił. Jak mogę starać się o jego zwrot?
  • Posiadając CIS4 jesteś również zarejestrowany w Inland Revenue. Urząd wyśle ci formularz pod koniec kwietnia, musisz go wypełnić (włączając w to również całkowitą kwotę potrąceń w trakcie roku) i odesłać ze wszystkimi voucherami CIS25 jakie otrzymałeś w ciągu roku od swojego zleceniodawcy do Inland Revenue, który obliczy należną kwotę ewentualnego zwrotu.

  • Jaka jest aktualna stawka potrącenia?
  • Obecna stawka wynosi 18%. Została obniżona z 23% 6 kwietnia 2000 roku.

  • Czy są dostępne jakieś szkolenia CIS?
  • Tak. Business Support Teams (BSTs) oferuje treningi dla wykonawców oraz podwykonawców. Można się kontaktować pod numerem telefonu 0845 60 70 143 lub odwiedzić www.hmrc.gov.uk/bst.

  • Jak podwykonawca może otrzymać Tax Certificate lub Registration Card?
  • Tylko mała część podwykonawców kwalifikuje się do Tax Certificate czyli upoważnia ich to do płatności brutto. Reszta kwalifikuje się do otrzymania kart CIS.

 11. Dodatkowe informacje
 12. Więcej informacji można znaleźć w broszurce IR14/15(CIS) (PDF 137K) lub w każdym urzędzie podatkowym. Można również dzwonić pod ten numer 0845 3000 551.

  Poradnik mówiący o pozycji zatrudnionego względem podatku i ubezpieczenia jest dostępny tutaj.

  Wszelkie inne informacje można znaleźć na stronach Inland Revenue.