click here for English version

Odszkodowania

Jeśli padłeś ofiara przestępstwa na terenie Wielkiej Brytanii masz prawo do żądania odszkodowania. Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) to instytucja powołana przez rząd brytyjski do niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Do odszkodowania upoważnione są wszystkie osoby, które padły ofiarami przestępstwa w tym przemocy fizycznej lub psychicznej na terenie Wielkiej Brytanii, w wyniku której doznały fizycznego bądź psychicznego urazu. O odszkodowanie mogą również starać się wszyscy pozostający na utrzymaniu osoby, która zmarła na skutek doznanej przemocy (mąż, żona, stały partner płci przeciwnej, rodzic bądź dziecko osoby zmarłej).

Co dokładnie oznacza termin przemoc? Otóż jest to przede wszystkim atak fizyczny. Przemoc może obejmować również groźby lub obrażenia doznane podczas usiłowania schwytania przestępcy. Oprócz odszkodowania za doznany ból i cierpienie można starać się o odszkodowanie za stratę zarobków. Ten rodzaj odszkodowania dotyczy jednak tylko przypadków, gdy okres absencji w pracy wynosi powyżej 28 tygodni.

Suma odszkodowania za doznany ból i cierpienie szacowana jest na podstawie specjalnie opracowanej taryfy. Obejmuje ona 25 poziomów odszkodowania od 1.000 Funtów do 250.000 Funtów, każdy z nich odpowiada ustalonej kwocie. Pondto można żądać zwrotu utraconych zysków oraz specjalnych wydatków do łącznej wysokości 250.000 Funtów (łącznie maksymalnie można uzyskać 500.000 Funtów). Przykładowo, złamanie nosa, które wymaga leczenia operacyjnego zaliczane jest do poziomu piątego odszkodowania i wynosi ok. 2000 funtów; złamanie nogi z przemieszczeniem zaliczane jest do poziomu 12 i suma odszkodowania wynosi ok. 8200 funtów; poważne poparzenie twarzy zalicza się do poziomu 18 i kwota odszkodowania wynosi ok. 27000 funtów.

Przy staraniu się o odszkodowanie niezmiernie ważna jest współpraca z policją. Zdarzenie przemocy powinno być zgłoszone w komendzie policji przez ofiarę przemocy w ciągu dwóch lat od zaistnienia zdarzenia. Warunkiem odszkodowania nie jest skazanie napastnika, niemniej jednak konieczna jest współpraca z policja w trakcie prowadzonego dochodzenia.

Ostateczny termin złożenia podania do CICA wynosi do dwóch lat od zaistniałego zdarzenia. Z chwilą wpłynięcia podania o odszkodowanie CICA podejmuje decyzje co do zasadności i wysokości odszkodowania. Szczegółowo opracowane zasady rządzące składaniem wniosków do CICA oraz kopia taryfy dostępne są w:

The Criminal Injuries Compensation Authority
Tay House,
300 Bath Street,
Glasgow,
G2 4LN,
Tel: 01413312287

Kto może starać się o odszkodowanie?

Możesz starać się o odszkodowania jeśli:

Może nawet nie wiesz, że masz możliwość ubiegania się o odszkodowanie, nawet jeśli złamałeś imigracyjne prawa brytyjskie przed 1 maja 2004 roku, np. jeśli wykonywałeś zlecenie dla pracodawcy, chociaż twoja wiza uległa przedawnieniu, lub nie upoważniała Cię do tego.

Trzeba również wziąć pod uwagę, że sprawy ulęgają przedawnieniu po trzech latach od czasu wypadku, a także wniosek o odszkodowanie powinien zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia zaistnienia zdarzenia.