click here for English version

Prawo jazdy

Od 1 maja 2004 roku nie ma obowiązku wymiany prawa jazdy wydanego w krajach EC/EEA (Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na prawo jazdy brytyjskie.

Obywatele Polscy są uprawnieni do prowadzenia pojazdów (samochodów oraz motocykli) na terenie Wielkiej Brytanii na podstawie ważnego prawa jazdy EC/EEA, pod warunkami, że kierujący pojazdem ma poniżej 70 lat oraz posiada status rezydenta Wielkiej Brytanii nie dłużej niż 3 lata, którykolwiek z tych terminów nastąpi szybciej.

Jeśli kierowca chce uzyskać brytyjskie prawo jazdy, powinien zapytać w lokalnym oddziale poczty (Post Office) albo zamówić przez Internet formularz D1 oraz zestaw aplikacyjny D750 (karta ze zdjęciem), a następnie wypełniony wysłać do DVLA (Driving and Vehicle Licensing Agency - Agencja Licencjonowania Kierowców i Pojazdów) z wymaganymi dokumentami (oryginalne prawo jazdy*, dokument potwierdzający tożsamość - zostanie zwrócony, opłata, zdjęcie paszportowe) oraz opłatą w wysokości 38.00 funtów. Dokumenty należy wysłać do DVLA, Swansea, SA99 1BT.
*Uwaga! Wymiana prawa jazdy z polskiego na brytyjskie nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania żadnych egzaminów.

Prawo jazdy EC/EEA będzie zwrócone organowi, który je wydał, czyli odpowiedniemu urzędowi miasta lub gminy w Polsce.

Ważna uwaga:
Jeśli prawo jazdy EC/EEA zostało wydane w zamianę za prawo jazdy z innego kraju (spoza EC/EEA), będzie ważne w Wielkiej Brytanii tylko przez 12 miesięcy i nie będzie możliwa wymiana na brytyjskie prawo jazdy.

Posiadacze prawa jazdy z uprawnieniami zawodowymi (np. kierowcy autobusów), którzy mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii są zobowiązani do zarejestrowania się w DVLA.
Kierowcy małych pojazdów mogą się zarejestrować DVLA. Określenie mały pojazd oznacza pojazd o masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony i o liczbie pasażerów nie większej niż 8 osób.

Kierowcy, którzy zarejestrują się w DVLA, otrzymają swoje prawo jazdy z powrotem wraz z brytyjskim prawem jazdy. Takie rozwiązanie umożliwia kierowcom skorzystanie z systemu punktów karnych za wykroczenia drogowe, zamiast konieczności uczestniczenia w rozprawie sądowej.

Więcej szczegółów można przeczytać w broszurze D 110 dostępnej w głównych urzędach pocztowych oraz w Internecie.

Ważna uwaga: DVLA wprowadził nowe druki praw jazdy w odpowiedzi na publiczne konsultacje w celu zmniejszenia ilości formularzy, które aplikant musi wypełnić. Stare formularze D1 i D750 będą ciągle dostępne w urzędach poczty i będą obowiązywały w okresie przejściowym, dopóki nie zostaną zastąpione przez nowe druki. Nowe druki D1 posiadają w lewym dolnym rogu miejsce na fotografie - dlatego też formularz D750 nie będzie wymagany.

Uwaga: druki formularzy są prezentowane na stronach internetowych jedynie w celach informacyjnych - nie można ich wydrukować i wysłać do DVLA. O odpowiednie druki należy się zapytać na poczcie lub przez Internet.

Dodatkowe informacje w języku angielskim można znaleźć na www.dvla.gov.uk lub tez pod numerem telefonu: 0870 240 0009.