click here for English version

Polski Ośrodek w Leeds

Konsulat w Manchester

Rada Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Leeds

Komitet Parafialny

Proboszcz Parafii ks. Jan Zaręba
Prezes Parafii Zygmunt Green
Wiceprezes
Wiceprezes
Stasia Skotna
Krystyna Sońko
Sekretarz Magdalena Ions
Skarbnik Maria Kolpa
Sekcja Kopertkowa Janina Lesiak
Sekcja Kościelna Stefania Bajek
Sekcja Gift Aid Jerzy Lesiak
Sekcja Charytatywna Wanda Kaczmarska

Polski Klub Katolicki W Leeds

Prezes Klubu Krystyna Sońko
Wiceprezes Zygmunt Green
Sekretarz Izabella Kmietowicz
Skarbnik Paweł Kielesz
Kierownik Jerzy Tosta

Lokalny Komitet Polskiego Funduszu Dobroczynności (Pbf)

(Local Managment Agency Pbf Leeds Parish)

Prezes Parafii Zygmunt Green
Wiceprezes Stasia Skotna
Sekretarz Magdalena Ions
Skarbnik Maria Kolpa
Referent Gift Aid Jerzy Lesiak

Centrum Dziennego Pobytu Polish Day Centre

Prezes Ireneusz Kralka
Koordynator Magdalena Ions
Sekretarz Magdalena Ions
Skarbnik Alina Truszkowska

Komisja Rewizyjna

Polskiej Parafii, Polskiego Klubu Katolickiego I Polish Day Centre

Przewodniczący Marcin Kwiatkowski
Stanisław Guścin

Polska Szkoła Sobotnia Im. Św. Stanisława Kostki

Kierownik Teresa Hough