click here for English version

North East England

North West England

Part Of West Midlands

Part Of East Midlands

Northwich

Northwich

Northwich jest położone w hrabstwie Cheshire, w miejscu zbiegu rzek Weaver i Dane. Miasto jest oddalone o ok. 18 mil na wschód od Chester i ok. 15 mil na południe od Warrington.

Obszar Northwich słynie przede wszystkim ze swoich złóż soli, eksploatowanych już od czasów rzymskich, kiedy to osada znana była pod nazwą Condate.

Intensywne wydobywanie soli spowodowało na terenie miasta ogromne obsuwiska ziemi, stąd też obecnie budynki w Northwitch budowane są ze specjalnymi wzmocnieniami konstrukcji.

Miasto jest podzielone na pięć głównych dzielnic - Leftwich, Northwich, Nortwich Castle, Winnington i Witton.

Historia miasta w kontekście złóż soli i związanego z nią przemysłu została udokumentowana w słynnym Muzeum Soli, usytuowanym obecnie w dawnym przytułku miejskim (The Northwich Union Workhouse). Miastem bliźniaczym Northwich jest francuskie Dole.

Northwich jest siedzibą m.in.: Harlequin Theatre oraz Purple Cactus Comedy Club.

Do ciekawych zabytków miejskich zaliczyć można również kościół Św. Heleny (St. Helen Witton Church) oraz XIX-wieczny kościół rzymskokatolicki Św. Wilfrida.

Ważne zabytki są też związane bezpośrednio z rzeką Weaver, jak np.: otwarta dla zwiedzających przepompownia przy Dock Road, z czasów Edwarda VII (zabytek drugiego stopnia) czy też dwa XIX-wieczne mosty obrotowe - Hayhurst i Town Bridge.

Adres oficjalnej strony internetowej miasta to www2.valeroyal.gov.uk.