click here for English version

Telefoniczne Dyżury Doradców Zawodowych

02 sierpnia 2011 , godz. 20:00

Informacja o wydarzeniu została dodana przez użytkownika biurokarier.

Szukasz pracy? Nie wiesz, czy Twoje CV jest dobrze napisane? Chcesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej (interview)? Jeśli tak...


Biuro Karier Polish Psychologists' Association
zaprasza Cię na 

T E L E F O N I C Z N E

D Y Ż U R Y   D O R A D C Ó W 
Z A W O D O W Y C H

 

 

 

w każdy wtorek w godzinach 20.00-22.00 pod numerem

 

020 3239 4010

 

 

Nasi doradcy czekają, aby służyć swoją wiedzą i poradą. 

 

 

Więcej informacji na temat działań Biura Karier PPA znajdziesz na stronie: www.polishpsychologistsclub.org/kariera

email: kariera@polishpsychologistsclub.org

powrót do strony głównej
  • Dowiedziałeś się o ciekawym wydarzeniu?
  • Jesteś organizatorem imprezy?
Dodaj nowe wydarzenie!